Jakie sieci operatorów obsługuje Gdzie Jest Dziecko?
Bieżąca wersja współpracuje z sieciami Plus, Era i Heyah. W Gdzie Jest Dziecko możliwe jest lokalizowanie telefonów Plus, Simplus, MixPlus, Era, Tak Tak, Era Mix i Heyah. Dostępność usługi dla abonentów i użytkowników innych sieci jest priorytetem twórców usługi.

Czy za korzystanie z usługi można płacić kartą kredytową przez internet?
Aktualnie nie, ale realizacja płatności za pomocą kart będzie realizowana w najbliższym czasie.

Czy Rodzic posiadający telefon w innej sieci niż Dziecko może je lokalizować dzięki usłudze Gdzie Jest Dziecko?
Tak, dopuszczalna jest sytuacja, gdy Rodzic posiada telefon w innej sieci niż Dziecko. Rodzic musi posiadać telefon w sieci Plus, Era lub Heyah, podobnie Dziecko. Lecz nie jest wymagane, aby oba telefony korzystały z tej samej sieci.

Czy dopuszczalna jest sytuacja żeby Rodzic posiadał telefon poza sieciami Plus, Era i Heyah?
Tak, mimo że aktualnie serwis umożliwia lokalizowanie telefonów tylko w sieciach Plus, Era i Heyah. W przypadku, kiedy telefon Dziecka jest w sieci Plus, Era lub Heyah, a Rodzica w innej sieci, można przeprowadzić rejestrację konta Rodzica za pomocą telefonu Dziecka. Następnie, do tak stworzonego konta można dodać Dziecko (posiadające telefon w sieci Plus, Era lub Heyah). Przy takim rozwiązaniu należy pamiętać, że funkcje usługi zarezerwowane tylko dla Rodzica, takie jak płatności przez SMS, muszą być realizowane za pomocą telefonu Dziecka. Lokalizacji Dziecka można dokonywać z poziomu serwisu WWW.

Do czego dokładnie służy proces aktywacji telefonu podczas rejestracji Rodzica w usłudze?
Dziecko wyrażając zgodę na lokalizację wskazuje numer telefonu Rodzica jako uprawniony do lokalizacji. Proces aktywacji telefonu powoduje, że jesteśmy pewni, że właściciel konta na WWW i właściciel podanego przez Dziecko numeru telefonu to ta sama osoba.

Z jaką dokładnością usługa określa położenie telefonu Dziecka?
Wynika to z budowy sieci operatora w konkretnym miejscu. Dla uproszczenia można przyjąć, że w obszarach miejskich dokładność może się wahać od kilkudziesięciu do kilkuset metrów. Poza miastem od 1 km do kilku kilometrów.

Czy Dziecko wie, że jest lokalizowane?
Nie, telefon Dziecka nie informuje o tym fakcie.

Czy Dziecko może sprawdzić kto może je lokalizować?
Tak, z telefonu dziecka należy wysłać SMS o treści RODZICE na numer 71718 (koszt 1,22 zł z VAT). W odpowiedzi Dziecko dostanie numery telefonów Rodziców posiadających uprawnienia do lokalizacji jego numeru.

Czy Dziecko może cofnąć zgodę na lokalizowanie przez wybranego Rodzica?
Tak, z telefonu Dziecka należy wysłać SMS o treści NIE numer telefonu Rodzica na numer 71718 (koszt 1,22 zł z VAT). Cofnięcie uprawnień do lokalizacji telefonu, z którego wysłano wiadomość, zostanie zrealizowane w chwili odebrania przez Dziecko wiadomości zwrotnej z numeru 71718.

Czy Dziecko może zablokować możliwość lokalizacji przez sieć operatora?
Tak, z telefonu Dziecka należy wysłać SMS o treści USUN na bezpłatny numer 8099. Cofnięcie uprawnień do lokalizacji telefonu, z którego wysłano wiadomość, zostanie zrealizowane w chwili odebrania przez Dziecko wiadomości zwrotnej z numeru 8099.

Czy Rodzic jest informowany o cofnięciu zgody przez Dziecko?
Tak, o fakcie wycofania zgody Rodzic jest informowany za pomocą SMS.

Jak długo trwa proces lokalizacji?
Zazwyczaj lokalizacja trwa kilka sekund. Zdarza się, że może trwać nawet kilkadziesiąt sekund. Aby nie blokować działania serwisu WWW, usługę zaprojektowano tak, aby Rodzic mógł używać usługę, podczas gdy sieć operatora realizuje lokalizację.

Czy rezygnując z usługi odzyskam środki pozostające na koncie?
Niestety nie. Usunięcie konta powoduje utratę środków (lokalizacji).

Jakie rodzaje telefonów usługa potrafi lokalizować?
Wszystkie typy telefonów działające w sieciach Plus, Era i Heyah.

Czy lokalizacja realizowana przez SMS jest aktualizowana i pokazywana w usłudze WWW?
Tak. Jeśli w tym samym czasie Rodzic zlokalizuje Dziecko za pomocą SMS i widzi serwis WWW usługi, nowa lokalizacja Dziecka zostanie automatycznie zaprezentowana na WWW.

Dlaczego Dziecko musi wysłać dwa SMS-y, żeby można je było lokalizować w usłudze?
SMS o treści ZGODA na bezpłatny numer telefonu upoważnia operatora sieci do lokalizacji telefonu w usłudze. Drugi SMS rejestruje Dziecko jako użytkownika usługi i jednocześnie upoważnia Rodzica do wykonywania lokalizacji.

Czy powinienem coś zrobić w usłudze, jeśli telefon Dziecka zmienia właściciela?
Tak. Z telefonu Dziecka należy wysłać SMS o treści USUN na bezpłatny numer 8099. Usługa automatycznie wyrejestruje telefon Dziecka z usługi, a operator cofnie możliwość lokalizacji tego numeru przez sieć.

Co należy zrobić, aby usługa działała jak dotychczas po zmianie numeru telefonu Rodzica?
Z telefonu Dziecka należy wysłać SMS o treści RODZIC nowy numer telefonu Rodzica na numer 71718 (koszt 1,22 zł z VAT). SMS o treści ZGODA nie jest potrzebny, ponieważ zmiana numeru Rodzica nie powoduje zmiany operatora sieci. Rodzic nie musi wysyłać żadnych wiadomości.

Czy usunięcie konta przez Rodzica powoduje usunięcie telefonu Dziecka jako uczestnika usługi?
Tak, ale sieć operatora posiada ciągle uprawnienie do lokalizacji. Po usunięciu konta warto wysłać SMS o treści USUN z telefonu Dziecka na bezpłatny numer 8099.

Co to są "Moje miejsca" i do czego służą?
"Moje miejsca" to zbiór miejsc, gdzie Dziecko może się znajdować podczas typowego dnia. Definiując na mapie takie miejsca Rodzic może oceniać lokalizację Dziecka w stosunku do tych miejsc zamiast do listy ulic.

Do czego służy opcja "Zaplanuj lokalizacje"?
Za pomocą tej opcji Rodzic może określić, kiedy system ma lokalizować Dziecko. Można zdefiniować lokalizację jednorazową lub cykliczną określaną dla każdego dnia tygodnia oddzielnie.

Dlaczego planowane lokalizacje mogą być realizowane w odstępach 15-sto minutowych?
Dzięki temu Rodzic nie musi wpisywać godziny i kilkoma kliknięciami w matrycę godzin może zdefiniować lokalizacje. Chodzi o wygodę użytkowania systemu.

Czy planując lokalizację mogę żądać, żeby jej wynik był dostarczony na mój telefon?
Tak. Jeśli zaznaczysz opcję "Powiadamiaj SMS`em" dostępną w planie lokalizacji.

Do czego służy opcja "Lokalizuj zgodnie z planem"?
Jeśli jest włączona - system po prostu realizuje plan lokalizacji, w przeciwnym przypadku nie realizuje tego planu. Opcja została udostępniona po to, żeby Rodzic bardzo szybko mógł przerwać działanie planu, a potem szybko do niego powrócić. Przykładem mogą być ferie. Tuż przed feriami Rodzic wyłącza plan po to, aby po feriach szybko do niego powrócić.

Co się dzieje, jeśli na koncie nie ma punktów do realizacji planów lokalizacji?
System nie będzie lokalizował Dziecka, ale w chwili, kiedy ilość środków na koncie uniemożliwi realizację planowanych lokalizacji Rodzic otrzyma SMS z odpowiednią informacją.

Jak usunąć dane Dziecka z usługi?
Opcja usunięcia danych Dziecka z usługi jest dostępna z poziomu formularza edycji danych Dziecka. Dostęp do tego formularza umożliwia opcja "Edytuj dane Dziecka" na stronie głównej prezentującej lokalizację danego Dziecka. Usunięcie danych Dziecka z usługi nie blokuje możliwości lokalizacji przez sieć operatora, dlatego zaleca się, aby po usunięciu danych wysłać z numeru Dziecka SMS o treści USUN na bezpłatny numer 8099.